Overrækkelse af Ådum Hallens initiativpris 2011-12.

Årets prismodtager er Hans Nygaard. Han fik pokalen som påskønnelse af sin indsats for Hallen og Aadum I&U.

Det er Hans Nygaard, som holder vejen i orden rundt om Hallen og parkeringspladen samt rydder for sne, når det er aktuelt.

Desuden er Hans Nygaard med i bestyrelsen for Aadum I&U’s Støtteforening.

Hans Nygaard fik Aadum Hallens initiativpris 2011

Som en af initiativtagerne til traktortrækkene i Ådum for ca. 7 år siden og arrangør bag de store arrangementer på Aadum-Pulling Arena er Hans Nygaard en kendt person for både trækkerne og publikum fra nær og fjern. Han afslører, at der allerede er fuld gang i forberedelserne til det næste traktortræk i Ådum den 16. juni.

Overskuddet fra traktortrækkene går via Støtteforeningen til Ådum I&U til egen fordeling.

Hans Nygaard kom til Ådum, da han for 11 år siden købte Achermanns gård på Tøstrupvej.

I 2005 overtog han gården på Rosendalvej 1.

1200 meter længere fremme på Rosendalvej ligger Ådum Pulling Arena, hvor Hans Nygaard har lagt mange kræfter og masser af timer i at få lavet en bane, som helt klart er blandt de bedste i landet, og hvor der nu også køres Danmarks Mesterskab.

 For Hans Nygaards vedkommende bliver det ikke til de mange timer i Ådum Hallen. Han spiller dog badminton, og det holder han fast ved. Meget af fritiden bruges først og fremmest på at arrangere traktortræk og være deltager selv med sin egen traktor TOM både rundt i Jylland på andre pulling arenaer og på hjemmebanen, hvor opbakningen og spændingen er stor fra det lokale publikum og ikke mindst for Hans Nygaards egne tre drenge.