Skal vi bevare Hjemmet på lokale hænder?

Torsdag den 20. oktober kl.19.30 indkaldes alle i sognet til et møde i Ådum Forsamlingshus om Hjemmets fremtid.

 

Hjemmet på Tøstrupvej 1

Bygningen, der ligger på en central plads i byen, rummer dagligstuen til fælles benyttelse af klubber og foreninger i sognet samt 7 lejligheder på 53-89 m², som udlejes til privat brug og til Ådum Lokalarkiv og Ådum Menighedsråd.

Inden længe vil Ringkøbing-Skjern kommune sætte Hjemmet i udbud. Aftenens emne er: ”Skal vi bevare Hjemmet på lokale hænder?”

En idégruppe er nedsat med følgende personer: Harald Olesen, Erik Pontoppidan, Lasse Buhl Nielsen, Niels Henrik Andreasen, Hans Nygaard, Morten Bjørslev og Niels Møller Hansen.

Gruppen har arbejdet med forskellige muligheder for anvendelse og evt. overtagelse af Hjemmet af en ny gruppe med navnet Ådum lokal Invest ApS.

Afgørelsen har betydning for Ådums fremtid, og arrangørerne ser frem til, at rigtig mange møder op til orientering og drøftelse