Foreningsudvikling i Aadum I & U

Kære borger i Aadum Sogn

– Er du med i foreningen?
– Dyrker du idræt?
– Vil du gerne dyrke motion?


Så kom og hjælp os med at udvikle hallen og foreningen.

 

Hvad skal vi ændre og udbygge for at sikre at der er plads til den aktivitet DU 
gerne vil dyrke i fremtiden?
Fungerer hallen?
Fungerer caféen?
Fungerer omklædningsrum, gymnastiksal osv. osv.?

Mangler vi aktiviteter eller skal de gamle moderniseres?

Kom og giv dit bud og lad os høre DINE ønsker.

 

Aadum Hallen og Aadum I&U inviterer hermed til borgermøde
 Mandag den 10. oktober kl. 18:00 i forsamlingshuset.

 


Program:18:00 Aadum Hallen og I&U er vært ved spisning
19:00 Oplæg: Hvor er idrætten på vej hen? af Ole Brændgaard fra DGI
20:00 Proces: – Hvad drømmer DU om?
 – Hvilke aktiviteter skal udbydes?
 – Hvilke faciliteter tilbydes?

 

Det er vigtigt at alle, lige fra helt unge til ældre møder op og kommer med deres ønsker.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske online senest den 6. oktober på www.dgi.dk/201105853088

 

Yderligere informationer kan fås ved Jytte Bjørslev 9737 6637 / 2925 5599 eller på mail: jytte@bjoerslev.dk