Helle Bom er klar til efterårets blomsterkurser

Her ses Helle med datteren Astrid

Helle Bom fra Deko-Living er klar med efterårsprogrammet og julekurserne, som alle tilbydes for ca. 10 deltagere ad gangen. Undervisningen foregår i værkstedet på Lundsbygård, Strømmesbølvej 28 i Ådum.

Det første kursus den 8. sept. er koncentreret om efterårsdekorationer, der kan anvendes som en hilsen på kirkegården eller beholdes hjemme til at byde velkommen ved døren.

Den 22. sept. drejer det sig om efterårsbeplantninger i krukker og kurve til udendørs brug.

Bukketter i stativ, som kan genbruges, er temaet for den 6.oktober.

Her ses tre forskellige dekorationer

Julekurserne foregår i sidste halvdel af november med udendørspynt den. 16. Adventskranse og dekorationer laves efter forskellige modeller til inspiration eller efter egen kreativitet med Helle Boms kyndige vejledning. Der er kursus i kranse både den 21. og 24 november, begge aftener som øvrige kurser kl. 19.00-21.30. Kun lørdag den 26. nov. er der et eftermiddagshold kl. 13.00-15.30.

Tilmelding til et eller flere kurser sker ved henvendelse til blomsterdekoratør Helle Bom, fra hvem kursusprogrammet kan rekvireres.

Det er kendetegnende for kurserne, at der arbejdes koncentreret. Når den medbragte kaffe nydes, kommer snakken godt i gang, og aftenens resultater beundres.