Fra USA til Danmark for at få børn døbt i Aadum Kirke

Ved gudstjenesten i søndags i Aadum Kirke oplevede menigheden et spændende og internationalt islæt, for udover de lokale kirkegængere var der dåbsgæster fra både USA og Tyskland.

Judith og Niels Christian Nielsen på besøg hos Jens Lindby Nielsen

De to dåbsbørn er kusine og fætter og kommer fra North Carolina og Michigan, men deres rødder går så langt tilbage i Ådum, at slægten kan følges i lige linje fra 1200-tallet.

Børnenes bedsteforældre, professorerne Judith og Niels Christian Nielsen, North Carolina kom i god tid inden dåben til Danmark for at gøre klar til festdagen for den øvrige familie.

Niels Christian Nielsen, som er født i Wisconsin, bærer sit danske navn med stor agtelse for sine forfædre. Hans oldefar Hans Aksel Nielsen og måske endda tipoldefaderen Niels Akselsen begyndte omkring 1870 at lave teglsten til markdræning, og Odderup Teglværk opstod omkring stedet, hvor der stadig er Teglværkssøen.

Niels Christian Nielsen fortæller engageret om sine danske rødder. At han selv er født i USA, kan han takke sin bedstefar med det samme navn for. Denne var som den ældste naturlig arving til teglværket i Odderup, men sagde det fra og udvandrede, og den næste i rækken, Abelone, overtog værket sammen med sin mand Peter, som dog var for spinkel til det tunge arbejde, og de solgte teglværket.

Emigranten Niels Christian Nielsen slog sig ned i Minnesota i byen Tyler, kendt for de mange danske indvandrere. Her måtte han tage fat på, hvad han kunne, og begyndte med at lave teglsten. Han fik sit ”Homestead”, mens loven endnu var der for denne uddeling af frijord. Landbruget interesserede ham ikke, og han flyttede til byen, hvor hans hesteopstaldning med tiden blev til en maskinforretning. Desværre døde han allerede først i 1900-tallet i en alder af 59 år og efterlod sig 9 børn. Den yngste blev født efter hans død. Heldigvis havde de deres ”homestead” at vende tilbage til, og børnene voksede op og fik alle godt arbejde.

De yngste læste videre på universitetet i Minnesota, og Niels Christian Nielsen fortæller, at hans far Etlar Nielsen, den næstyngste af de 9 børn, fik en doktorgrad i botanik og blev professor i genetik.

I 1956 kom Etlar Nielsen til Skandinavien for at forelæse om forædling inden for planteavl.

Han blev ven med forsøgslederen på Øtoftegård, Knud Jørgen Frandsen. Det fik stor betydning for Nielsen-familien. Kontakten med familien i Danmark var nemlig gået tabt efter udvandrerens død.

Etlar Nielsen ønskede at finde Ådum, hvor familien kom fra, men da der har været forskellige stavemåder, var det ikke let at finde på kortet. Heldigvis huskede Etlar navne på de omliggende byer, så K.J. Frandsen og han kørte til Ådum, hvor de blev helt sikre i deres sag, da de så den rette indskrift over forsamlingshusdøren.

Hanne og Olivia

De ledte på kirkegården, men fandt ingen gravsten, som kunne være til hjælp. Det kunne imidlertid en ældre dame, som de traf. Hun huskede både Niels Christian og søsteren Abelone, og vidste, at Abelone stadig levede og boede i Ringkøbing.Her blev det til et meget bevæget gensyn, ikke mindst da ligheden mellem far og søn var så stor, at hun i første omgang troede, det var hendes bror.

Men Abelone blev så glad for at se sin nevø, at samtalen knap ville tage ende, da hun berettede om familien i Danmark, og Etlar fik familiebilleder med hjem til USA. Cirka et halvt år senere døde Abelone, men kontakten var genoprettet.

I 1972-73 studerede Niels Christian Nielsen ved Københavns Universitet, og begge hans og Judiths børn, Erik og Kirsten, blev født imens og er døbt i Ådum kirke.

De vender nu tilbage med deres børnebørn! Erik og Christianes søn Fynn Sören Nielsen og Kirsten og Josephs datter Olivia Nielsen blev i søndags døbt af sognepræsten Hans Petur Kirkegaard i Ådum, hvor slægten har rod.

Christiane og Erik Nielsen, Kirsten og Joseph Nielsen, alle fire med doktorgrad inden for biologi, med børnene Fynn Sören og Olivia. Fynn Sörens storesøster Hanne blev døbt i Quedlinburg, hvor Christiane og Erik tidligere blev viet. Christiane Ulrich er født her, mens det endnu var DDR.