Ny lokal maskinstation i Ådum ved Bjarne Hedegaard

Et nyt firma blev startet i Ådum den 1. februar i år. Bjarne Hedegaard, Odderupvej 11, begyndte som selvstændig og etablerede virksomheden ”Hedegaards Maskinstation” fra hjemmeadressen.

Bjarne foran de nye New Holland traktorer

Vintertiden er rolig for maskinstationer. Alligevel var tidspunktet velvalgt, idet der netop fra 1. februar må køres gylle ud, såfremt jorden er frostfri. Og Bjarne Hedegaard kom godt i gang med sit nye ”gyllegrej”, der ligesom hans øvrige materiel er indkøbt lokalt, for Bjarne er både selv lokal og støtter lokalsamfundet.

Foruden New Holland snitteren, som han havde i forvejen, lagde Bjarne Hedegaard ud med købet af tre nye traktorer af samme mærke (New Holland), en skårlægger og en ny majs-såmaskine.

Desuden er der i maskinparken en ny mini big presser, som presser halmen i 400 kg baller. Den mest brugte størrelse her i området.

For nylig investrede Bjarne Hedgaard i en mejetærsker, og er nu godt i gang med høsten. Mejetærskeren er 20 fods med power-flow, som sørger for, at kornet kommer jævnt ind, og høster med minimalt spild.

Bjarne Hedegaard sidder selv på mejetærskeren og finsnitteren. Han lægger stor vægt på at kunne udføre kvalitetsarbejde med bedst muligt resultat for kunden.

Bjarne har en uddannelse bag sig som faglært landmand med marklinjen som sit speciale. Han kan da heller ikke skjule sin iver for netop markernes pleje og afgrødernes udnyttelse.

Han har hele tiden vidst, at han ville være landmand, selv om det ikke umiddelbart lå i kortene.

Bjarne Hedegaard er nemlig vokset op på Holmsland, hvor både hans farfar og far har været fiskere med egen kutter, som gik i arv. Nu kutteren solgt, for heller ingen af Bjarnes to brødre blev fiskere.

Den 33-årige indehaver af maskinstationen er godt kendt i Ådum-området. Han uddannnede sig på Landbrugsskolen i Borris og var i praktik hos Jens Vestergaard på Gammelgård i Ådum, et bekendtskab, som førte til 7 års ansættelse. Derefter var han ansat ved Ådum-Foersum Maskinstation i 5 år. I 4 år var han samarbejdspartner i den nu ophørte B & V Maskinstation i Tarm og medbragte her fra ”snittegrejet” til sit eget firma.

En god og solid kundekreds, der er arbejdet op gennem dette samarbejde, har Bjarne Hedegaard bag sig som startgrundlag.

Bjarne Hedegaard finsnittede helsæd hos Hans Nygaard

Arbejdet for en maskinstation foregår ofte med spidsbleastning, fordi så meget afhænger af vejret. Derfor trækker Bjarne Hedegaard hårdt på sine medarbejdere i højsæsonen, hvor de kan være seks mand i arbejde, når de er flest. I højsæson en dagene lange, og en arbejdsdag på 12 til 15 timer er ikke usædvanlig, når vejret er passende

Bjarne Hedegaard må kalkulere med tre stille måneder i vintertiden.

Om den periode uftrykker Bjarne det sådan, at da har han normal arbejdstid. Tiden bruger han nemlig til at efterse og reparere alle sine maskiner, så de står køreklare, når der er bud efter dem.

Desuden fører han selv regnskabet for virksomheden, og passer selv hus og hjem. Hver anden weekend nyder han samværet med sin 5-årige søn, Nicolai, og sønnen deler heldigvis sin fars interesse og kører gerne med på traktor og i de store maskiner.

I fritiden dyrker Bjarne Hedegaard sin interesse for at gå på jagt, og en enkelt jagtrejse bliver det også til, og han er medlem af Ådum Jagtforening.

Men nu er det højsæson, og tiden er fuldt optaget med skårlægning, finsnitning, gylleudkørsel og høst. Bjarne holder hjulene i gang og ofte må tankene fyldes op med brændstof. I finsnitterens tank er der plads til 1000 liter dieselolie, og det slår lige til på en 12 timers arbejdsdag. Strækker arbejdet sig længere, må han hjem og tanke, og det sker tit.