Frivilligt arbejde på Multibanen ved Ådum Børneunivers

Mandag og både maskiner og folk er i fuld sving

I de seneste ferieuger har der været livlig aktivitet på sportspladsen bag Ådum Børneunivers.

En multibane og ny legeplads er ved frivillig indsats ved at tage form. Aadum I&U og Ådum Børneunivers står bag udførelsen af projektet og har kunnet glæde sig over, at mange har tilbudt deres hjælp.

 

Unge og ældre arbejder sammen om fliserne

Pengene til udførelse af tegninger, materialer, legeredskaber m.m. kommer fra blandt andet Grøn Ordning. Grøn Ordning indeholder puljemidler, som udbetales til Ådum sogn i forbindelse med vindmølleprojektet i Bindesbøl. Til Multibanen er VE-midlerne 400.000 kr.

Ole dirigerer fliserne på plads

Dette beløb suppleres med midler fra forskellige fonde, bl.a. Aadum Fonden samt tilskud fra Ådum Børneunivers, Støtteforeningen til Ådum Børneunivers, Aadum I & U, Aadum Borgerforening og Aadum Hallen.

Fredag aften den 15. juli 2011 blev de første udmålinger foretaget til den kommende multibane og legeplads ved Ådum Børneunivers.

Alle fliser er lagt kl 18

Med tegninger og papirer i hånden, målebånd og pinde mødtes en lille gruppe initiativtagere for at afmærke, hvor den kommende multiubane skal være. Firmaet Dica, som er landskendt for indretning af af legearealer og tilhørende legeredskaber, har udarbejdet tegninger til legearealet inklusiv Multibane og Tarzanbane.

Der var fuld forplejning til de mange frivillige

Dagen efter, lørdag den 16. juli, blev der gravet ud til den 30 m lange bane og siden fyldt op med sand som underlag.

Den 1. august mødtes ca. 30 frivillige i alle aldre for at lægge fliser ud på Mulibanen. Der blev uddelt handsker for at skåne hænderne ved løftet af Herregårdsstenene. De voksne bar 3 stk ad gangen, ca. 10 kg, i en holder til formålet. Børnene kom med en sten ad gangen til de omhyggelige fædre og bedstefædre, som placerede stenene række for række den lange bane igennem.

Ådum-firmaer havde stillet maskiner til rådighed og et enkelt firma også mandskab, så ved fælles indsats kunne arbejdet afsluttes ved kaffetid.

Det var en dag med sol og lidt vind, passende til arbejdet. Humøret var i top ved synet af det gode resultat og ligeledes forplejning undervejs, også ved frivillig indsats. Der var køligt vand i beholdere dagen igennem, øl og vand til pausen, frokost og kage til eftermiddagskaffen.

Det næste projekt bliver samling af banderne omkring banen. Også det vil foregå ved frivillig indsats.