Søren Karl Hansen 90 år lørdag den 18. juni

På lørdag fylder Søren Karl Hansen 90 år. Det meste af sit liv har han boet på ”Hedevang” i Ådum. For knapt et år siden flyttede han og broderen Folmer til Tarm, hvor de har købt og indrettet sig i et hyggeligt parcelhus på Baunebækvej.

At det har været svært at flytte, lægger Søren Karl Hansen ikke skjul på, men tiden var kommet til det. Heldigvis har hans bror Folmer bil, så de kan køre til Ådum og besøge familie og venner. Hver mandag formiddag går indkøbsturen til Ådum Købmand. Her handler de og nyder ved samme lejlighed både en snak over disken og med andre kunder.

Søren Karl Hansen husker rigtig godt og fortæller gerne om de mange gode minder, han har fra årene tilbage. Han blev født i 1921 som den ældste i søskendeflokken på otte på Hedevang. Der var syv brødre og til sidst en søster, som er seksten år yngre end Søren Karl. Kun den næstældste bror lever ikke mere.

Deres bedstefar, som Søren Karl Hansen er opnævnt efter, købte i 1900 halvtreds tdr. land hede, som han opdyrkede, og han byggede gården ”Hedevang”. Den overtog Søren Karls forældre, Lone og Karl S.A. Hansen i 1917.

Søren Karl lærte tidligt at hjælpe til, som det var almindeligt. Han gik i skole i Ådum. Efter Vestjysk Skoleordning var der kun skolegang en halv dag om ugen i sommertiden, hvor der var hårdt brug hjemme for børnenes hjælp i landbruget. Om vinteren var der til gengæld skolegang hver dag fra kl. 9 til 16, også lørdag, men kun pigerne skulle om lørdagen blive over middag for at lære at sy. Der var ikke meget legeplads ved den gamle skole, men en gårdmand gav børnene lov til at lege på ”æ toft”, græsarealet syd for kirken.

Søren Karl Hansen var på det første hold, som pastor Andersen konfirmerede. Pastor Andersen var præst i Ådum fra 1935 til 1965. Pastor Andersen blev engageret i den grundtvigske ungdomsforening, som var stiftet i Ådum i 1929, og som Søren Karls far i en årrække var formand for.

Da Søren Karl var 12 år, fik han plads i Strellev hos sin mors familie. Hver anden søndag havde han fri og kunne cykle hjem på besøg. Året før konfirmationen tjente han hjemme, men efter konfirmationen skiftedes han og hans søskende til at være hjemme, og han havde forskellige pladser i omegnen. Det længste, han var væk, var i Skovlund. Også et ophold på Ryslinge Højskole fik han ligesom sine forældre.

Søren Karls far var meget optaget af foreningsarbejde, bl.a. idrætsforeningen, og var meddeler for to aviser, og der var meget at referere den gang, blandt andet skulle begravelsestalerne fra mindesamvær gengives i avisen.

Gårdens besætning var to heste, 12 køer, kalve, to- tre grisesøer, tre-fire får samt høns og ænder. Søren Karl blev på grund af faderens meget udadrettede arbejde ”første karl” og påvirkede sin far til at skifte fra korthornsracen til sortbroget dansk malkekvæg, og det blev til fælles glæde. Der blev bygget ny stald og indført malkemaskine ca. 1949.

Da Søren Karls far døde i 1960, blev han bestyrer for sin mor i 10 år, inden han selv overtog gården. Hans bror Folmer flyttede hjem på gården, og deres mor blev også boende til sin død i 1993.

De senere år var der ikke dyr på gården, og jorden blev lejet ud. Det blev til 110 år i slægtens eje inden salget i 2010.

Søren Karl Hansen har gennem de mange år været med i forskelligt bestyrelsesarbejde ligesom sin far. I de unge år var det Ungdoms- og Idrætsforeningen.Han har været med i bestyrelsen for Venstre i Ådum og i Ådum Sparekasse. Senere har han været med i arbejdet omkring Museet i Ølgod og i Den lokalhistoriske Forening først i Tarm og indtil for få år siden i Ådum.

Søren Karl Hansen har ikke kørt bil, men knallert. Først lånte han sin fars, men fik så selv en. Lange udlandsture er det ikke blevet til, men rigtig mange udflugter med Landboforeningen, Kontrolforeningen m.fl. Med Ådum Medborgerforening har han været på udflugt 15 gange.

Da Thorkil Højlund startede Kirkehøjskolen, meldte han sig som deltager.

Sports- og spilleinteressen er fulgt med, og det er blevet til billard i 10 år og petanque på banen i Ådum i 12 år.

Takket være sin gode hukommelse og interesse for lokalsamfundet er en samtale med Søren Karl Hansen værdifuld. Hans far skrev og samlede oplysninger til den første gårdbog i 1950: ”Vort sogns historie”.

Søren Karl og hans søskende har samlet deres erindringer om barndomshjemmet i hæftet: ”Hedevang 100 år”.