Nyt fra Ådum Borgerforening

VE-midler – vindmølleprojekt Bindesbøl

Ådum sogn fik uddelt midler fra Grøn Ordning til:

Renovering/indretning af klublokale kr. 15.000,-

Elpatron til Ådum Kraftvarmeværk kr. 838.000,-

Multibane i Ådum kr. 400.000,-

Ådum Købmand – energibesparende tiltag kr. 219.000

Lejligheder på Tøstrupvej!!!

Henvendelse til Kim Hedevang 97376337 el. 61746396.

– – ÅDUM REVY – DEN 8. OKTOBER 2011- – begrænset antal pladser – afholdes i Ådum Forsamlingshus – Henvendelse til Tina Pontoppidan tlf. 97376308 vedr. gode ideer til Revyen eller hvis nogen skulle have lyst at prøve de skrå brædder eller på anden måde hjælpe til. Alle er velkomne.

Hjælp borgerforeningen!

Som noget nyt prøver vi i år at man kan indbetale medlemskontingent på kontonr. 7670 2051501

Pensionister:.………. 40 kr. –

Øvrige medlemmer… 75 kr. –

Par…….. ……………125 kr. –

Husk at opgive navn og adresse. Kontingent indbetales senest den 01.07.2011. Evt. spørgsmål til kasserer Poul Erik Vinding på 97376178 el. 22620678.

Som altid kan betalingen også foregå når Borgerforeningens bestyrelse kommer rundt til alle husstande i sognet.