Hjælp borgerforeningen!

Som noget nyt prøver vi i år at man kan indbetale medlemskontingent på kontonr. 7670 2051501

Pensionister:.………. 40 kr. –

Øvrige medlemmer… 75 kr. –

Par…….. ……………125 kr. –

Husk at opgive navn og adresse. Kontingent indbetales senest den 01.07.2011. Evt. spørgsmål til kasserer Poul Erik Vinding på 97376178 el. 22620678.