Generalforsamling i Ådum Medborgerklub

Onsdag den 6. april kl. 14.00 på Hjemmet

Generalforsamling med efterfølgende kaffe og fremvisning af billeder fra en Amerikatur vist af Find Andersen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Fritze Andersen og Johanne Olesen

5. Valg af revisor og suppleant

6. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde

senest den 22. marts.

7. Eventuelt