Generalforsamling i Aadum Dagligvarehandel, Den selvejende institution

tirsdag den 8. marts 2011 kl. 19.00 i Ådum forsamlingshus

Den første generalforsamling var for Dagligvarehandelen, det vil sige butiksbygningen. Find Andersen blev valgt som ordstyrer. Formanden Knud Johst aflagde beretning om det forløbne år, hvor der har været praktiske ting at ordne med den nødvendige vedligeholdelse af bygningerne og udenomsarealerne. Kasserer Niels Peder Olesen fremlagde regnskabet med et mindre underskud på grund af ekstraordinære engangsudgifter til blandt andet markise og tyverialarm, ligesom butikken har også haft brug for nødvendig rabat på huslejen.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Der var genvalg til Knud Johst, Svend Jensen, Niels Peder Olesen og Charlotte Pedersen. Mette Højlund blev valgt i stedet for Ole Madsen, som ikke ønskede genvalg.