Generalforsamlingen i Ådum I&U den 8. februar 2011

Formandsberetningen ved Jytte Bjørslev

Jytte Bjørslev indledte generalforsamlingen i Ådum I&U med sin årsberetning, hvor hun omtalte det forløbne års arrangementer.

Hun påskønnede, at der som følge af kommunal støtte til Skjern Håndbold udloddes et antal fribilletter til foreningerne i kommunen. ”Vi har været heldige at komme med to gange, og har fået tilsagn om fribilletter igen i år.”

Ligeledes bliver de frivillige foreningsledere i de gamle Skjern-Egvad kommuner påskønnet med en invitation fra Skjern Kulturcenter, Skjern Bank og Vestjyllands Forsikring til at deltage i julekoncerten i Skjern. De fire, som meldte sig fra Ådum, fik en god aften sammen med mange andre frivillige.

Opgaverne omkring Ådum-revyen vil fremover ligge på frivilliglisten, hvor fra Borgerforeningen kan trække på hjælp.

”Opgaven med fanevagt i kirke, som Thorkil Højlund indførte, synes også vor nye præst godt om, så den fortsætter vi med,” nævnte Jytte Bjørslev.

Hun udtrykte glæde over, at en del unge har været på unglederkursus, og hun så det som en stor nødvendighed for fremover at skaffe ledere og trænere til de forskellige idrætsgrene.

Hun nævnte Unge-udvalgets indsats og de aktiviteter, de byder på, som et meget positivt tiltag.

Borgerforeningen arbejder på, at Ådum får en fælles hjemmeside, som også Ådum I&U har meldt sig ind på. ”Vi håber,” sagde formanden, ” at rigtig mange foreninger vil være med, da det er en god måde at profilere både sin egen forening og Ådum sogn på.”

I det nye år er der sagt ja til et nyt DGI-projekt, som går ud på bl.a.udveklsling af ideer med andre foreninger. Det første fælles møde holdes i Ådum Hallen den 21. februar. Her kan alle, der har interesse i at fremtidsudvikle Ådum I&U tilmelde sig.

Desuden har Ådum I&U været med til formøderne omkring den nye legeplads ved skolen, hvor der er planer om at lave en multibane, og vil fortsat være med i projektet.

Regskabsmæssigt takkede Jytte Bjørslev Støtteforeningen for 75.000 kr., som har medvirket til, at Ådum I&U kunne slutte året med et flot overskud..

Takken gik videre til samarbejdende foreninger ogtil alle trænerre, ledere, udvalg og bestyrelse for godt samarbejde.

Vedrørende bogholderi og regnskab i foreningen og omkring medlemmerne har ”Conventus” i det sidste år klaret det, og det har været en stor lettelse for kassereren omkring kontingentopkrævninger og bogføring af disse. Det, som har fyldt mest i året, der er gået, har været arbejdet med ”Triologi”, som tilbyder en ny struktur for foreningsarbejdet. Konsulent Per Hvidberg, DGI, har holdt to seminarer, og inden, imellem og efter dem har udvalgene arbejdet med det. Bestyrelsen og udvalgene er fuldt ud klar til at implementere det i foreningen. De foreslåede vedtægtsændringer lægges det op til generalforsamlingen at at tage stilling til.

(På generalforsamlingen blev forslaget enstemmigt vedtaget.)