Generalforsamling Ådum Borgerforening

Ådum Borgerforening

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes

Tirsdag den 22. februar kl. 20.30

i Ådum Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter,
  på valg er: Bjarne Thestrup
  Bent Lund (modtager ikke genvalg)
  Laust Fredslund (modtager ikke genvalg)
  Lis Bach
 6. Valg af revisor og suppleant.
  på valg er Knud Johst
 7. Valg af fondgruppe, fremlægning ved Bjarne T.
 8. Eventuelt

Hilsen

Ådum Borgerforening