Årets høstgudstjeneste søndag den 24. september

I Ådum kirke kl. 19.30

Under gudstjenesten vil der traditionen tro være mulighed for offergang.

En gammel skik, hvor vi gi´r hinanden mulighed for under en af årets store høstsalmer at lægge en pengegave på kirkens alter.

Årets pengegave går i år til Skjern-Tarm Menighedspleje, der er ansvarlig for i vores område dels at uddele julehjælp til familier, der ved juletid trænger til en håndsrækning, dels tilbyde feriehjælp til familier, der ikke har mulighed for at holde en sommerferie med deres børn.

Efter gudstjenesten serveres der kaffe/te ledsaget af othellolagkage i våbenhus og kirkerum.

Velkommen