Orientering – Kulgravene i Ådum

Ådum Borgerforening ophører vedligeholdelse af stierne omkring kulgravene (Bindesbølvej)

Al færdsel er på eget ansvar og med respekt for naboerne.

Hilsen Ådum Borgerforening.