4. maj i Hoven Kirke

Befrielsen markeres i vore sogne i år i Hoven Kirke

Vi mødes til en kort gudstjeneste i Hoven kirke den 4. maj kl. 20.00.

Efter gudstjenesten går vi i sognegården, hvor der er tændt op i grillen, brygget kaffe og te og lagt øl på køl.

Vi slutter aftenen af med i samlet flok at gå på kirkegården og sætte vores fakler ved flyvergraven – og runder dér af med et fælles Fadervor og salmen “Altid frejdig, når du går”.

Der er fortsat krig i Europa

– en krig, der har store konsekvenser også for vores del af verden.
En af konsekvenserne er, at vi tydeligt ser, at frihed ikke er en selvfølge – og at frihed oftest kommer med en høj pris.

Det gjorde den engang og det gør den igen.

På den baggrund giver det stor mening, at vi igen i år, giver hinanden mulighed for at mødes den 4. maj og mindes, at frihed og fred engang blev vundet for os.

Og for sammen at takke for, at der fortsat findes en Gud foroven, der råder også over Danmarks sag.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne