Generalforsamling den 14. marts kl. 19 i Ådum Forsamlingshus

Den selvejende Institution AADUM DAGLIGVAREHANDEL afholder ordinær generalforsamling, forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning.
  3. Revideret regnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  5. Valg af revisor og suppleanter.
  6. Eventuelt