Generalforsamling den 14. marts kl. 19.30 i Ådum Forsamlingshus

Aadum Købmand aps

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab
  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab
  6. Valg til bestyrelsen

På valg er:

           Morten Bjørslev (modtager ikke genvalg)
Tina Pontoppidan (modtager genvalg)

  •    Valg af første og anden suppleant
  • Valg af revisor
  •  Eventuelt 

Bestyrelsen og  købmand er vært ved kaffebord.

Af hensyn til køkkenet bliver vi nødt til at have tilmelding til dette arrangement. Det kan ske i butikken eller på mail til butikken 0500793@letkob.com  inden d. 10. marts 2023

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på
Jeppe Jessen – bestyrelse@snappenborg.dk