Ungegruppen

Mødedatoer for Ungegruppen:

Lørdag den 4. februar 13.00 – 15.00
Fredag den 3. marts 19.00 – 21.00
Lørdag den 18. marts 13.00 – 15.00
Fredag den 31 marts 19.00 – 21.00

Ungegruppen er for elever i 6 kl. til og med 10 kl.
Møderne bliver kun gennemført hvis der er forældre der melder sig til at holde opsyn.

Hvis du/I er interesseret så meld dig/jer ind på Facebook siden for at følge med i hvad der sker.
UNGEGRUPPEN 22/23 Ådum/Hoven.

Hilsen Aadum I & U
Kontingent findes på aadum.com, Aadum I&U, ungegruppen