ÆNDRET – Gymnastikprogram for sæsonen 2022/2023

Holdene starter i uge 38 – Hoptimister starter dog først i uge 39

Sidste gang inden jul er i uge 50 og vi begynder igen efter jul i uge 1 (4. januar).
Der er ferie uge 42 og uge 7 – og sæsonen slutter i uge 13.

Hoptimisterne: (deles i 2 hold)
3-4-5 årige – Tirsdag kl. 16.45 – 17.45 i hallen
6-7-8 årige – Tirsdag kl. 15.45 – 16.45 i hallen
Ledere:  Katrine Olesen, Ida Lund Hansen og Elly Pedersen
Kontingent:   425,- kr. incl. opvisningstøj

Rytme og dans. Lær at håndtere forskellige håndredskaber
3.  –  7. kl – Onsdag i lige uger kl. 18.30 – 20.00 i hallen
Ledere:  Julie Moslund  og Astrid Bom
Kontingent:   575,- kr. incl. opvisningsdragt

Pilates-mix
Onsdag kl. 17.30 – 18.30  i multirummet
Leder:  Karin Sølvsten
Kontingent:  550,- kr.

Pilates for mænd
Onsdag kl. 18.35 – 19.35 i multirummet
Leder Karin Sølvsten
Kontingent:  550,- kr.

Gymnastikudvalget
Harald – 2076 5207
Hannah – 2066 4721