Velkommen til ordination i Ribe Domkirke

Invitation fra Biskop Elof Westergaard (RIBE BISPEEMBEDE)

I anledning af at jeg agter at afholde ordination i Ribe Domkirke onsdag den 17. august 2022 kl. 18.00, indbydes menigheden i Ådum til at deltage i ordinationsgudstjenesten.

Ordinanden er:
Cand. theol. Christina Elisabeth Leinum, der ansættes som kst. sognepræst i Tarm Pastorat

Jeg ser gerne, at ikke blot menighedsrådsmedlemmerne, men så
mange som muligt fra menigheden deltager i ordinationsgudstjenesten i domkirken. Det henstilles, at det gøres bekendt i menigheden, at alle er velkomne til at deltage i ordinationsgudstjenesten.

Med venlig hilsen
Elof Westergaard