Befrielsen fejres i Ådum Kirke

Vi mødes til en kort gudstjeneste i Ådum kirke den 4. maj kl. 19.30.

Efter gudstjenesten vil vi gå i forsamlingshuset, hvor der er tændt op i grillen.

Vi slutter aftenen af med i samlet flok at gå på kirkegården og sætte vore fakler ved flyvergraven – og runde dér aftenen af med et fælles Fadervor og salmen Altid frejdig, når du går.

Der er krig i Europa – en krig, der kan vise sig at få vidtrækkende konsekvenser for os og allerede har haft det for millioner af mennesker, hvoraf en lille del som flygtninge har fundet vej til Danmark og til vores område.

På den baggrund giver det stor mening, at vi igen i år, giver hinanden mulighed for at mødes den 4. maj og mindes, at frihed og fred engang blev vundet for os og at begge dele var dyrt betalt. For frihed og fred kommer altid med en høj pris og må derfor aldrig blive noget, vi blot tager for givet.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne