Generalforsamling – Støtteforening for Ådum Børneunivers den 21. april 2022

Afholdes kl. 19 i Ådum Idrætsbørnehave

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved bestyrelsen ved formanden
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleant
  På valg er:
  Mette Nivikka (Modtager ikke genvalg)
  Mette Vestergaard (Modtager genvalg)
  Iryna Bjerregaard ( Modtager genvalg )
  Majbritt Moslund (Modtager ikke genvalg)
 7. Valg af revisor
  På valg er: Vibeke Tagmose Lundsfryd (Modtager genvalg)
 8. Evt.

  Hilsen
  Støtteforeningen for Ådum Børneunivers