Aadum Lokalhistoriske Forening og Aadum Sogns Arkiv

Afholder generalforsamling onsdag den 6. april kl. 19.30 i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1.
Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Beretning ved formanden.
 3. Regnskab.
 4. Arbejdsplan og fastsættelse af kontingent.
 5. Aadum Sogn Ars virksomhed.
 6. Valg af bestyrelse. Da generalforsamling ikke er afholdt de sidste to år, er hele bestyrelsen på valg.
  På valg er:
  Karen Bjerregaard, Hans Fielsø og Lene Bjørslev (valgt lige år)
  Bodil Kronborg, Else Skaarup, Bente Jørgensen og Dagmar Vestergaard (valgt ulige år).
  Bente Jørgensen ønsker ikke genvalg.
  Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
 9. Eventuelt.
  Efter generalforsamlingen vil Knud Johst fortælle om Aadum Mølles historie.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen
  På grund af vandskade er arkivets lokaler midlertidig lukket.