Generalforsamling i Aadum Hallen 30. september

Aadum Hallen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. beretning
 3. regnskab
 4. indkomne forslag
 5. valg af bestyrelse og suppleanter
  på valg er: Niels Stokbæk
  Tage Barslund Pedersen
  Hannah Bækgård
 6. valg af revisor
 7. vedtagelse af indskud for nye medlemmer
 8. eventuelt – herunder overrækkelse af Aadum Hallens initiativpris

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen