Aadum Sogns Arkiv Lokalhistorisk forening

Arkivet er igen åbent i vore lokaler på Hjemmet, Tøstrupvej 1A, hver onsdag kl. 14-16, (dog lukket i skolernes ferier).

Da vi ikke kunne afholde generalforsamling i foråret, har vi besluttet først at afholde generalforsamlingen til næste forår.

Hvis du vil støtte vort arbejde, kan du indbetale medlemskontingent, 50 kr. pr. person, til vores konto 7800 – 0004088628.

Vi kommer også rundt og sælger medlemskort.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Lokalhistorisk Forening