Generalforsamling i Ådum Købmand APS 2021.

Onsdag d. 16 juni blev der afholdt generalforsamling i Ådum Forsamlingshus – 35 ådum borgere var mødt op. Formand Bjarne Bundgaard aflagde beretning om året der var var gået. Corona har igen i år været skyld i at generalforsamlingen falder sent, men vi er positive og ser fremad – mon ikke det kan holdes rettidigt til næste år.

Udadtil har det været et stille år i butikken, uden arrangementer og tiltag på grund af corona.

Indadtil har det været et meget travlt år både for de ansatte og bestyrelsen. Frank Johannesen valgte at fratræde sin stilling som købmand knap 1 år efter sin ansættelse, han ansatte i sin tid Marianne Kristensen som sin medhjælper i butikken. Marianne Kristensen har nu overtaget roret, og er Ådums købmand – noget alle butikkens kunder nyder godt af. Der er stor ros til Marianne for hendes gå på mod, og gode humør. Vi har alle tiltro til at hun kan løfte opgaven, og skabe ro og suveræne indkøbsoplevelser for dem der benytter butikken.

Der var også stor ros til Karen Bang der har trådt til og været en god medhjælper og sparringspartner for Marianne.

Bjarne pointerede at vores kunder er gode til at støtte butikken – dette er også vigtigt hvis vi ønsker at der stadig skal drives købmandsbutik i Ådum.

Karin Toft gennemgik regnskabet.

På valg i år var Karin Toft og Tina Pontoppidan. Karin ønskede ikke at genopstille. Tina Pontoppidan blev genvalgt, og Morten Bjørslev blev også valgt ind i bestyrelsen. Hanne Jensen og Morten Ersgaard er suppleanter.

Der skal lyde en kæmpe tak til Karin for hendes solide indsats i købmandens bestyrelse. Hun er altid forberedt, og har styr på de opgaver der skal løses.

Købmand Marianne Kristensen var også oppe og sige lidt til kunderne. Hun takkede for den hjertevarme modtagelse hun havde fået i Ådum. Hun er meget glad for sit arbejde, og gør alt hvad hun kan for at opfylde alle kundernes ønsker og behov. Er der noget man ikke kan finde i butikken, så kan man bare spørge, og Marianne vil forsøge at opfylde ønsket.

Det er en lille butik, og vi kan ikke føre alle varer, men er der grundlag for det, kan det skaffes. Der mangles stadig en ”voksen” ansat mere i butikken, der ledes med lys og lygte efter den helt rigtige.

Herefter var købmanden vært med kaffe, brød og kage til de fremmødte. Flere tog sig god tid til kaffen, det var tydeligt at mærke at folk er glade for at se og snakke med hinanden igen.

Referent Tina Pontoppidan