Generalforsamling onsdag den 16. juni 2021

Aadum Købmand aps

Onsdag den 16. juni 2021 Kl 19.30 i Ådum Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Karin Toft (modtager ikke genvalg)
  Tina Pontoppidan (modtager genvalg)
  1.suppleant. Morten Ersgaard
 7. Valg af første og anden suppleant
                      Morten Ersgaard
                      Hanne Jensen
 8. Valg af revisor
 9.  Eventuelt 

Bestyrelsen er vært ved kaffebord.

Af hensyn til køkkenet bliver vi nødt til at have tilmelding til dette arrangement. Det kan ske i butikken eller på mail til butikken 0500793@letkob.com  inden d. 14. juni 2021

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på Bjarnebundgaard@outlook.dk

Den selvejende Institution

AADUM DAGLIGVAREHANDEL Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 16. juni 2021 kl.19,00 i Ådum Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden:

 1. Beretning.
 2. Revideret regnskab til godkendelse.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  Peter Jensen (modtager ikke genvalg)
  Niels Henrik Andreasen (modtager genvalg)
  Christian Vestergaard (modtager genvalg)
  1. suppleant. Jørn Kristiansen
  2. suppleant. Kim Hedevang
 4. Valg af revisor og suppleanter.
  På valg er:
  Torben Lund Hansen
  Hans Laurids Pedersen
  Suppleant. Niels Hansen
 5. Eventuelt