Koncert med Zenobia

Hej Ådum borgere

Der er gratis billetter at få til koncert med de dygtige musikere fra gruppen Zenobia. Se annonce i Ugeposten for mere information.
Koncerten foregår i Ådum kirke kl 19.00 tirsdag d. 25.05.21
på vegne af Ådum menighedsråd.
Forlods tilmelding til Charlotte 25212809 gerne sms.