HUSK HUSK HUSK HUSK


Affaldsindsamling den 2. maj samt tilmelding til en let frokost som Idrætsforeningen og Borgerforeningen er værter ved efter affaldsindsamlingen.

Tilmelding til frokosten er nødvendigt af hensyn til maden og kan ske til Borgerforeningen.

Se annonce i Ådum Nyt – april nummeret.