Tale-Dansk Cafeen – et godt tilbud

Hver tirsdag aften er der åbent i Tale-Dansk-Cafeen fra kl. 19.00-20.30. Cafeen er et rigtig godt tilbud til sognets udlændinge, og alle er velkomne til at møde op i klublokalet ved Ådumhallen og få undervisning i det danske sprog. Det er et gratis tilbud, som mange flere i sognet kan benytte sig af. At få lært det svære danske sprog åbner op for nye muligheder arbejdsmæssigt og privat!

Øveark med danske udtryk var klar

Lene Bjørslev var klar til at tage imod den første tirsdag her i november, og Ina, tidligere lærer på Ådum skole havde undervisningsmateriale klar.

Først var der samtale om klokkeslæt og tidsudtryk.  På andre ark drejede det sig om, hvordan man udtrykker sig om tøj og mad.

Flere muligheder

Sidste del var et ark med 24 kendte og nummererede ting til indlæring af ordene og deres udtale.

Det var tydeligvis rigtig svært og blev øvet længe og på forskellige måder. For AFS-studenten Marlene fra Tyskland kunne der være enkelte gloser med lighed mellem tysk og dansk. For Anna fra Polen, som har været i her i landet i 2 år og for Oksana, som for nylig er kommet, var det endnu sværere, for der var kun få ord, som med det samme kunne huskes. Det var f.eks. nogle genkendelige fælles fremmedord.

Anna er begyndt på Lær Dansk i Skjern og Ringkøbing, hvor også Marlene går. Oksana, som lige har fået visum, vil derfor gerne videre der.

Efter undervisningen er der kaffe, te, saftevand og kage, som de frivillige hjælpere skiftes til at bage. Under kaffen, bliver der snakket – også om, hvad der ellers foregår i Ådum, – svaret på spørgsmål, snakket uddannelser og ikke mindst hygget sammen.