Generalforsamling i Aadumhallen

Aadumhallens generalforsamling blev holdt i klublokalet den 24. september. Lene Bjørslev blev valgt som dirigent.

Formand Niels Stokbæk aflagde årsberetningen. Kasserer Margit Plauborg gennemgik regnskabet. Opgørelsen viste, at lejeindtægter svarede til indkomsten året før, mens driften af Hallens Cafeteria var halveret. Regnskabet sluttede positivt med 25.136 kr.

Ved det efterfølgende valg blev Kim Hedevang valgt ind i bestyrelsen i stedet for Karen Bang, der fortsætter som 2. suppleant, mens Torben Lund er 1. suppleant.

Den samlede bestyrelse er således: Niels Stokbæk, Margit Plauborg, Kim Hedevang, Hannah Bækgaard og Tage Pedersen.

Aadum Hallens Initiativpris blev i år overrakt til Lene Bjørslev.

Indskud for nye medlemmer uændret på 200,- kr. pr. person for livslangt medlemskab.