Rettelse til Aadum Nyt

Aadum Hallen afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00 i klublokalet

Dagsorden:

1.   valg af dirigent

2.   beretning

3.   regnskab

4.   indkomne forslag

5.   valg af bestyrelse og suppleanter

       på valg er:  Karen Bang (ønsker  ikke genvalg)

                            Margit Plauborg

6.   valg af revisor

7.   vedtagelse af indskud for nye medlemmer

8.   eventuelt  –

      herunder overrækkelse af Aadum Hallens initiativpris

Med venlig hilsen

Bestyrelsen