Åbning af tennis, petanque og fitnessbanen udendørs

Aadum Idræts- & Ungdomsforening åbner for udendørs idræt for tennis, petanque og fitnessbanen.

På tennisbanen
må man max. være 4 personer

På petanquebanen
skal man holde afstand på 2 m.

På fitnessbanen
må der kun være 1 ved hver maskine

Man har selv sprit med
og sørger for at spritte på alle berørte flader.

Der er ikke åbent for andre faciliteter, så vær omklædt hjemmefra.

Hilsen Bestyrelsen for Aadum I & U