Pause i Tale-Dansk Café

 Hver torsdag aften er der Tale-Dansk Café i klublokalet i Ådum. Her mødes udenlandske kvinder fra området sammen med danske. Cafeen er som andet samvær for tiden lukket ned, og gangen før var der da også kun en bordfuld samlet med lige så mange danskere som udlændinge. 

Gennemsnitligt er der ca. 6 udlændinge per gang. De kommer overvejende fra Ukraine, Rumænien, Litauen og Polen.

Nogle har uddannet sig her eller er i gang med det. Andre arbejder ligesom de fleste af mændene lokalt inden for landbruget. Deres børn er i vuggestue og børnehave, og enkelte er begyndt i skolen. Så kvinderne har virkelig brug for at kunne dansk.

Undervisning og lokale meddelelser

Lene Bjørslev har tidligere undervist udenlandske børn, og med det kendskab er hun inspirator i planlægningen her.

Også tidligere lærer i Ådum Else Skaarup er blandt de frivillige og er med denne aften, hvor det gælder navneord, og hvad de hedder i flertal! Det er svært, – det synes også nogen af kvinderne, som har været her i op mod en halv snes år. 

Det lokale blad ”AadumNyt” bliver gennemgået. Mens kaffen og kager nydes, skifter sproget uvægerligt mellem dansk og engelsk, og især russisk, da de fleste udlændinge kan det.

Så udfordringer er der, og sprogcafeen er et positivt og nødvendigt supplement til anden undervisning. Cafeen har i alt 10 på medarbejderlisten.

Til den seneste Tale-Dansk-Café deltog foruden Lene og Else også Elva Mathiesen og Edith Vinding sammen med fire udenlandske kvinder.

Tale-Dansk-Cafeen er tilknyttet Aadum I&U.

Aktuelle muligheder

I denne tid er cafeen lukket, men Tale-Dansk-Caféen har en lukket facebook-gruppe, hvor man kan skrive meddelelser. Her opfordres deltagerne til at gå ind på hjemmesiden danskherognu.dk, hvor der er mange opgaver, både mundtlige og skriftlige, som de kan lave. Man kan også se dr.dk.ultranyt, der er en TV-avis for børn, og som også er rigtig god for udlændinge. ’Lær Dansk’, som giver undervisning i dansk på Ådum Børneunivers i et par aftentimer ugentligt på skolen, er for tiden også lukket.