Julen sunget ind i Ådum

Alle pladser var besat i Ådum kirke søndag aften. Husholdningsforeningen og menighedsrådet begyndte deres fælles arrangement med ’Syng julen ind’ gudstjeneste.

Tarm kirkekor

 Menighedens salmesang og Tarm kirkekor gav en dejlig optakt til julen. Organist Hans Gundesen stod i spidsen for koret, og den smukke flerstemmige sang fra de mange kormedlemmer fyldte kirkerummet. Sognepræst Hans Petur Kirkegaard holdt en indledende prædiken til julen.

Kaffebord og luciapiger

Tove Christensen bød velkommen i forsamlingshuset. Husholdningsforeningen havde dækket op med stort udbud af hjemmebag på det indbydende tag-selv bord.  Et par ekstra borde blev dækket, og salen godt fyldt med 120 til kaffen. Og så tændte årets luciapiger lys i mørket med smil og sang, inden spændingen blev rettet mod det amerikanske lotteri med mange gode gevinster.

Tak for en god aften

Hans Laurids Pedersen afsluttede det gode samvær og understregede, at det er vigtigt at holde fast i traditioner og takkede organist, kirkekor og alle, som var kommet, for at medvirke til en god aften.