Ådum mangler købmand

Brian Pedersen har efter fem år som købmand i Ådum sagt sin stilling op. Han flytter fra en veldrevet butik, som er en vigtig brik i lokalområdets daglige liv.

Bjarne Bundgaard, som er formand for Aadum Købmand Aps, er sammen med bestyrelsen allerede i gang med at finde en afløser.

Indtil det kommer på plads, vil både butikkens og bygningens bestyrelser sørge for en god overgang, så kunderne ikke kommer til at mærke eller mangle noget.

Alle er enige om butikkens store betydning for borgere, skolen og virksomheder i lokalsamfundet.

Købmand Brians indsats har gjort butikken til noget særligt med både stort varesortiment og de mange festlige indslag, han har inviteret til året igennem.

 Butikken er både et godt indkøbs- og socialt mødested, og det arbejder bestyrelserne på at kunne videreføre. Åbningstider fortsætter som hidtil i overgangsperioden.