Pinsegudstjeneste på Borgbanken

I strålende sol samledes menighederne fra Tarm, Ådum, Hoven, Egvad og Lønborg til fælles gudstjeneste anden pinsedag på Borgbanken i Lønborg.

Det er blevet en god tradition, at man mødes fra hele pastoratet, selv medbringer noget at sidde på, og hvis man har lyst til det, så også frokostkurv, som kan nydes bagefter i de smukke omgivelser.

Klokkeringning og fanemusik

Gudstjenesten blev indledt med klokkeringning fra kirken og festlig fanemusik af Messingblæserne, mens fanen blev båret frem i procession af spejdere og sognepræst Peder Henning Søderstjerna, som var i ny rødlig messehagel. Alt sammen, mens menigheden behørigt rejste sig. 

Musik, tale og sang

Med Messing-kvintetten  som den helt rigtige musikalske støtte for salmesangen fortsatte gudstjenesten, og stemmerne løftede sig fra de 80-90 deltagere i ”menighedens fulde kor”.

Præsten indledte prædikenen med, hvordan den lyse tid vækker liv og giver os energi. ’Guds lys virker, så det kan nå ind i menneskehjertet og give en oplevelse af fred. Det kan blive en permanent fred uanset, hvad der sker omkring os i verden.’

Afslutning og postludium

 Der var tak til alle, som kom, og spejderne, der havde lavet kors og alterbord. Musikerne sluttede festligt, hvor fire tenorer sang ”Go tell it on the mountain” akkompagneret af den dybe tuba og taktfast klappen.