5 generalforsamlinger i Ådum

En fælles generalforsamling for ikke færre end fem foreninger blev klaret i Ådum på en aften. Hans Laurids Pedersen blev valgt som ordstyrer og bestred hvervet med godt overblik aftenen igennem.

Ådum I&U

Formand for Ådum I&U Jytte Bjørslev berettede om et godt år for de igangværende aktiviteter.

Der er Ungegruppen med 21 medlemmer, som mødes torsdag aften. Gymnastikken samler 55 børn på tre forskellige hold. Der har været Sportsskole for 49 børn og holdt en sommerfest. Tale dansk cafeen har god tilslutning fra de udenlandske kvinder, og der er startet undervisning i dansk for mænd og kvinder på skolen to ugentlige aftener i samarbejde med Lærdansk i Ringkøbing-Skjern.

Bente Fanefjord aflagde regnskabet, som sluttede positivt med 17.952,01 kr.

Fra de forskellige udvalg var der orientering, inden Helle Andersen overrakte lederprisen til Tenna Bjørslev Knak for stor indsats særlig i fodboldudvalget. Helle Andersen går ud af bestyrelsen og blev takket for stor og positiv indsats for foreningen.

Ådum Forsamlingshus

Efter en spisepause over et godt måltid, som blev nydt i salen af de 40 tilmeldte, var forsamlingshusets generalforsamling den næste. Formanden Mikael Andersen nævnte fra årets løb, at der er arbejdet med isolering af loft og hulrum og løbende vedligehold for at holde huset i god stand.

Husets aktive støtteforening og lokale fonde har givet støtte. Der har været 52 udlejninger i årets løb. Der er investeret i nye runde borde, så de er også en mulighed til opdækning.

Fra Formiddagshøjskolens kaffekasse var der penge til køb af ny projektor. 

Regnskabet blev fremlagt af Dagmar Vestergaard og sluttede med et overskud på 16.262,28 kr.  Tove Andersen, Tove Christensen og Aase Hedevang blev genvalgt til bestyrelsen. 

Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus. 

Mikael Andersen fortalte, at foreningen har haft serveringer til fester og mindesammenkomster. Der var tak til frivillige og for godt samarbejde i Støtteforeningen, som kunne overføre 34.000.kr til forsamlingshuset.

Conni Kviesgaard modtog ikke valg og i stedet blev Harald Olesen valgt ind i bestyrelsen, som har fem medlemmer.

Vindmøllefonden

Bjarne Thestrup aflagde formandsberetningen og opfordrede til at søge midler fra Vindmøllefonden. Der er et årligt beløb på cirka100.000 kr., som fordeles til foreninger i Ådum

sogn. Ansøgninger modtages året igennem. Der var 11 ansøgninger til april og i oktober kun 5 ansøgninger, som til sammen ikke når op til rådighedsbeløbet. Jens Kristian Pedersen aflagde regnskabet. Bjarne Thestrup blev genvalgt i bestyrelsen, og Torben Pedersen valgt ind i stedet for Niels Møller Hansen, som har været med siden starten i 2010.

Aadum Borgerforening

Formanden Kim Hedevang berettede om det forløbne års aktiviteter. Der var den årlige affaldsindsamling i samarbejde med Ådum Børneunivers og Kristian Pedersen fra Dansk Naturfredning, Kunstgruppens dag med afsløring af de tre kunstværker, åbent på Ådum Børneunivers, hos Martin Andersen og 160 til Borgerforeningens servering af helstegt pattegris i telt ved Ådum Købmand, sommerfest i samarbejde med Ådum I&U, Sankt Hans fest og revyen, Halloween fejring, juleoptog og gløgg hos Købmanden.

Det flot belyste juletræ i bymidten blev kendt vidt omkring. Tilflyttere bliver budt velkommen med lokal information.  Det var Kim Hedevangs sidste formandsberetning, idet han går ud af bestyrelsen, hvor han har været formand siden 2013. Borgerforeningen har 243 medlemmer.  

Anker Danielsen aflagde regnskabet, som efter årets mange aktiviteter sluttede med et mindre overskud på 1.370,63 kr.

Der var genvalg til Irene Weiss. Det var ikke på forhånd lykkedes at finde et nyt bestyrelsesmedlem. Efter forskellige forslag uden held meldte Peter Jensen fra Rosendalvej sig og blev modtaget med applaus som nyt bestyrelsesmedlem.

Der lød en stor tak til Bodil Kronborg for hendes ihærdige indsats for at synliggøre Ådum både i avis og på nettet.

Herefter var der mulighed for forslag og ideer, og aftenen sluttede med gode indlæg til bestyrelsen at arbejde videre med