Generalforsamling i Ådum Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Generalforsamlingen blev holdt i fællesstuen på Hjemmet. Jens Lindby blev valgt som ordstyrer og gav ordet til Karen Bjerregaard, formand for Aadum Lokalhistoriske Forening.

Formandsberetning fra Ådum Lokalhistoriske Arkiv

Karen fortalte om det ugentlige arbejde onsdag eftermiddag og sagde, at der bliver ved med at være nok at lave.Overspilningen af gamle videonbånd er et stort projekt, som der nok også må købes hjælp til.

Fra fællesmødet i Spjald i november sidste år, omtalte Karen et projekt, som fortsætter i 2018. ”Del dit liv”, hvor alle danskere kan skrive og sende deres erindringer til projektets hjemmeside – ”Giv det videre”. Udvalgte minder vil blive samlet og udgivet i en bog.

På Arkivernes Dag først i november var der fem gæster.

Salg af ”Hjemmet”

Hjemmet blev solgt af kommunen sidst i november til Orla Hansen, Tarm. Kommunen kunne henvise til skolen, som er eneste kommunale bygning i Ådum.

Den 20.02. 2018 mødtes de frivillige, som bruger Hjemmet, med Orla Hansen, som var meget imødekommende og tilbød, at alt kunne fortsætte som hidtil, og at Arkivet kunne beholde lejligheden mod at betale forbrug og hjælpe med at holde de fælles arealer. Det var en rigtig god løsning for Lokalarkivet.

Dagmar Vestergaard berettede om regnskabet, da kasserer Bente Jørgensen var forhindret. Hun nævnte, at der er 167 medlemmer, og kontingent er 50 kr. pr. person. Årets resultat sluttede positivt med 7.114,02 kr.

Formandsberetning fra Ådum Sogns Arkiv

Formand for Aadum Sogns Arkiv Dagmar Vestergaard nævnte i sin formandsberetning, at der er ført 127 indkomstjournaler i det forløbne år. Der er 167 medlemmer. Cirka 3.000 billeder er lagt ind på arkibas.dk, som alle kan gå ind og se.