Fremtidsværksted og visionsmøde i Ådum Den 10.01.2015

FremtidsværkstedKim Hedevang, formand for Ådum Borgerforening, kunne lørdag formiddag byde velkommen til 55 deltagere, som havde taget imod invitationen til fælles visionsdag og fremtidsværksted for et aktivt Ådum i by og på land.

Kim Hedevang præsenterede dagens to vejledere fra kommunen og tovholdere ved mødet, landdistriktskonsulent Per Gorm Nielsen og Anne Gregersen fra Land, By og Kultur.

FremtidsværkstedI 2006 blev der holdt et lignende møde i Ådum. Niels Møller Hansen fik ordet for et lille tilbageblik til den gang og  opfordrede til ikke at spørge: ”Nytter det noget?”, men være bevidst om, at gør vi ikke noget, får vi ikke noget. ’Vi kan få del i midler, hvis vi gør noget. Det så vi efter mødet den gang, hvor flere projekter blev ført ud i livet til stadig gavn for ådumborgere: naturstier, fællesspisninger, kirkekoncert, købmandsbutik, vejviser, hjemmeside, mens andet ikke blev til noget.

FremtidsværkstedPositivt, at vi nu er blevet forsøgsområde til at få gang i salg af grunde uden mindstepris.’

” Vi har vist sammenhold ved at komme så mange i dag,” sluttede Niels Møller Hansen.

Dagen fik et godt og aktivt forløb for deltagerne, som blev inddelt i grupper på tværs af alder med en tom planche på hvert bord. Først var der kritikfasen, hvor ønsker om forandring, kristisk luftning af problemer kunne skrives på, stort så vel som småt.

FremtidsværkstedI anden fase gjaldt det om at finde løsningsforslag til udvalgte emner i gruppen.

Fremtidsværkstedet blev afrundet med en præsentation og diskussion af ideerne fra hver arbejdsgruppe.

Plancherne blev hængt op til betragtning og efter en kort pause sluttedes der af med med ”realiseringsfasen”, hvor drømmene gerne skulle blive til virkelighed, kort sagt hvem, hvad, hvor og hvornår.

FremtidsværkstedOpslagene blev kigget igennem, og hver enkelt blev opfordret til at skrive sit navn på uddelte labels og hæfte dem på ud for det eller de oplæg, som man gerne ville gøre en frivillig indsats for. (Mere om de konkrete forslag følger senere!)

Dagen begyndte med kaffe og rundstykker og ved middagstid en let frokostanretning og over middag kaffe på kanden. Ungegruppen i Ådum sørgede for børnepasning i Hallen under hele forløbet af mødet.

Ådum Borgerforenings bestyrelse mødes for at få et overblik over forslagene. Om ikke før har alle lejlighed til at mødes igen den 26. februar til Borgerforeningens generalforsamling.