Fitness område ved Ådum Børne univers

Det fremtidige fitness- og aktivitetsområde ved Ådum Børneunivers imødeses med stor forventning. Det kommer til at ligge ud til Tøstrupvej og får fuld offentlig adgang.

Pengene til det store projekt er søgt og bevilget fra fonde og sponsorer.

Udendørs fitnessMen alligevel kan den frivillige indsats ikke undværes. Lørdag formiddag kom Øjvind Christensen med rendegraver, traktor og vogn til pladsen.

Sandet, som ligger fra den tidligere legeplads, kan ikke bruges som bund i det videre forløb. Derfor blev sandet kørt væk, og mulden lå allerede i bunker på pladsen for at blive spredt ud.

Mulden er flyttet hen på fitness arealet fra Børneuniverset, hvor der er skrællet jord af til cykelstien fra Søndertoften til skolen og fra udgravningen i forbindelse med den nye bygning til redskaber til Børneunivers.

Midler til det rekreative område i Ådum er lovet fra Husmandsforeningen i Ådum, A.P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden, LAG, Sparekassefonden, Grøn Ordning fra Vindmøllefonden, Ådum I&U, Støtteforeningen for Ådum I&U, Ådum Børneunivers, Trygfonden og Tarm Banks Jubilæumsfond.