Generalforsamling i Aadum I&U

FORMANDSBERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN I AADUM I & U 

DEN 6. FEBRUAR 2014

Så er der igen gået et år, og det er tid til at holde status over årets gang. Det har været et stille år, hvor dagligdagen med aktiviteterne har været det primære.

Vi kommer igen ud med et pænt overskud, der til dels kommer fra tilskud fra vores Støtteforening med et beløb på 50.000,00. og et lille plus på selve driften. Det er vi glade for, Støtteforeningen gør et fantastisk stykke arbejde, og de penge som vi modtager, er med til, at vi kan holde vores kontingent for børnene nede, så alle kan være med. Det er dejligt at have en velfungerende økonomi, som gør at vi kan tillade os at købe nye rekvisitter og tage nye tiltag.

Medlemmerne er blevet gode til at bruge Conventus til kontingentindbetaling, det er ganske få, som kommer med pengene, så det er en stor lettelse for kasserer arbejdet.

Årets aktiviteter
Igen i år havde vi en sportsskole, og den slog alle rekorder, over 70 børn, og nogle var ikke fra området. Tina Knudsen og Majbritt Jespersen havde det store arbejde med at finde ungledere og skolemødre + madmødre, og de gjorde alle et fantastisk stykke arbejde, som gav børnene en dejlig oplevelse. Tak for det.

På opfordring af Borgerforeningen, var vi sammen med hallen og Borgerforeningen med til at holde sommerfesten, som blev udvidet til 3 dage. Hver forening stod for en dag, og man hjalp hinanden med opstilling og oprydning. Det vil med stor sandsynlighed blive gentaget igen i 2014.

Da vi gerne vil tilbyde flere børneaktiviteter, har vi i år prøvet med Kids volley, der er fundet en meget dygtig træner og en hjælpetræner.

Der kunne godt være flere på holdet, men de 7 der er der, er meget trofaste, og vi kan jo håbe på at der næste år kommer flere med.

Ros til udvalgene
Jeg vil igen i år rose ungeudvalget. De har formået at holde gang i ungeklubben, med rigtig mange gode aftner og udflugter. 24 forskellige unge er medlem af klubben.  Julie, Sara og deres udvalg har formået at gøre det spændende at kommer der en aften i hver anden uge.

Jeg vil også gerne rose gymnastikudvalget for igen i år at have udbudt sommersjov til de børn, som ikke syntes at fodbold er noget for dem.

Udvalgene i foreningen er rigtig dygtige, de kører meget selvstændig, og vi mødes alle til vores 2 årlige stormøder og et budgetmøde. De kan altid komme til bestyrelsen, hvis der er emner eller problemer, der skal drøftes.

Det er en stor aflastning af bestyrelsen, som så kan bruge tiden til selve driften af foreningen, nye tiltag som fitnessbanen, og styre økonomien.

Vi har fået et godt samarbejde med Hallen og har et par møder om året, hvor vi afklarer forventninger og de opgaver, vi har mellem de to foreninger.

Frivillige og ungledere
Foreningen kan ikke klare sig uden en stor flok frivillige. Der for vil jeg her gerne udtrykke bestyrelsens taknemlighed til alle de udvalgsmedlemmer, trænere og ledere, som gør et stort stykke arbejde med at få det hele til at fungere, samt alle dem der hjælper ved enkeltstående arrangementer. Det er af så stor betydning, hvis vi skal holde fast i foreningen, så vi kan udbyde så mange forskellige aktiviteter som muligt, som dækker de flestes forventninger til os. Vi er dog altid modtagelige for nye ideer til aktiviteter.

Vi har igen i år haft en flok unge på ungleder uddannelse. Dejligt at det lykkedes for os hver år, at finde nogle unge mennesker som har lyst og tid til at uddanne sig og bruge deres tid på at være hjælpetræner, og med tiden blive ledere. Vi kan nu se at, nogle af vores voksne leder er startet som ungleder, og det er derfor, at det er vigtigt prioriterer at bruge penge på denne uddannelse.

Fremtidsplaner

Hvis vi skal se fremad, har vi ikke de store fremtidsplaner for foreningsarbejdet for det næste år, ud over at gøre vores bedste med det vi har, og måske enkelte tiltag.

Dog her i foråret, gå vi i samarbejde med skolen og skolens støtteforening i gang med at lave den gamle legeplads til et udendørs fitness område. Det er et område, som kan bruges af alle i hele sognet, og hvem der ellers kommer forbi. Der vil komme motionsredskaber, som kan bruges af både børn og voksne, derudover hyggekroge og borde så man kan tage en udflugt dertil med kaffekurv el. andet. Vi vil i foreningen lave nogle introduktionsaftner til, hvordan man bruger maskinerne og håber, at der er rigtig mange som kan få glæde af det.

Det vil samtidig give et skønheds løft til indgangen til skolen, så det kommer til at se mere indbydende ud. Til arbejdet vil der blive brug for mange frivillige timer, og vi håber, at når vi inviterer til arbejdsdage, at I vil være friske og komme og give en hånd med.

Jeg vil slutte med sige tak til vores lokale samarbejdspartnere for godt samarbejde, og sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for godt samarbejde og mange hyggelige møder.