Generalforsamling Aadum I & U torsdag den 6. februar 2014

Dagsorden

Generalforsamling Aadum I & U
Torsdag den 6. februar 2014
Kl. 19.30 i klublokalet

 
1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden

3. Regnskab

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 20. januar 2013)

5. Valg til bestyrelsen og suppleant:

Bestyrelsesformand: Jytte Bjørslev modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Marianne Nørremark modtager ikke genvalg
6. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor: Bent Nielsen modtager ikke genvalg

7. Beretning af de eksisterende udvalg i regnskabsåret.

  • Fodbold
  • Badminton
  • Gymnastik
  • Tennis
  • Løb og Motion
  • Ungegruppe
  • Petanque / Ældreidræt
  • Basketball
  • Volley

8. Evt.