Fællesmøde onsdag aften – husk tilmelding

Alle foreninger er velkomne til fællesmødet i klublokalet onsdag den 15. januar kl. 19.30.

På dagsordenen er: samarbejde på tværs, løn til bestyrelser, Dankort terminal, fælles foredrag m.m.
Tilmelding til Kim Hedevang på hedevang@bbsyd.dk eller mobil 6174 6396.