Arbejdet på kirkegården før advent

pyntning af gravsteder

pyntning af gravsteder

På kirkegårdene dækkes gravstederne i november måned med gran.

I Ådum er Helle Bom sammen med Jens Peter Hedevang godt i gang med pyntningen. Ikke blot beskytter dækningen planterne mod frost, men er et helt kunstværk i sig selv.

Den ene afdeling af kirkegården er gjort klar, og halvdelen af den anden er klaret.

”Vi skal være færdig til netop den 1. december, som er en søndag i år og den første adventssøndag,” siger Helle Bom og er godt tilfreds med at være så vidt, som de er. De er ikke uafhængige af vejrforholdene i deres arbejde, så de skønner på hver dag, hvor det skrider godt frem.

Det er en tid med mange besøgende på kirkegården, hvor kranse lægges, og der mindes.