Stormøde med debat om Ådum Købmands fremtid

logo kwik_sparBestyrelsen for den forbrugerejede Købmand i Ådum, sammenkalder nu til stormøde med områdets forbrugere, som kan give deres besyv med omkring fremtiden for butikken i Ådum. Vi mener i bestyrelsen, at butikkens betydning i det lille samfund har meget stor funktion, da den er bindeled imellem rigtig mange mennesker i byen samt området omkring og med tilknytning til den lokale skole.

Butikken fungerer som en forbrugerejet butik med en bestyrelse bag og ansat personale til at foretage den daglige drift, sammen med mange ungarbejdere samt frivillige, der har hjulpet meget.

Vi har nu taget beslutningen, at vi skal have slået en streg og gjort status for at se på, hvilke muligheder, der er for en fortsat drift. Derfor inviterer vi alle forbrugere til at deltage i mødet, da det jo er deres butik, vi arbejder med.
Mødet afholdes i Ådum Forsamlingshus onsdag den 25/9 kl. 19,30, og der håber vi, at rigtig mange forbrugere/ indbyggere vil komme og deltage i debatten om butikkens fremtid.

Men vores meget vigtige rolle er, at vi vil kunne svare enhver sit, så butikken må ikke kommer derud, hvor vi skal lukke med tab for vores samarbejdspartnere, derfor har vi sat denne proces i gang nu, så vi forhåbentlig har den fornødne tid til denne aktion, som vi tror på vil lykkes.

For os er det så vigtigt at holde butikken godt i drift, så det kan være med til at give troen på fremtiden for vores butik, derfor er det vigtigere end nogen sinde, at forbrugerne bruger butikken optimalt i denne tid, så vi kan vise vejen ud i fremtiden.

Vi håber virkeligt, at det vil lykkes at bevare vores lokale butik på den ene eller den anden måde ud i fremtiden, for uden den vil byen virkelig komme til at mangle noget.

p.b.v.
Niels Møller Hansen
formand