Hjælp til at søge fondsmidler

pengesedler-paa-snor-2Fondsmidler er til rådighed til mange forskellige formål.

Foreninger kan ad den vej få midler til at føre ønsker og ideer ud i livet. ”Brænder” man for et projekt og har en eller flere ressourcepersoner, er det muligt at få vejledning.

Kommunen købte sidste år det elektroniske fundraisingredskab ”Puljeguiden” og stillede det gratis til rådighed for borgerforeninger i sognene.

Puljeguiden er et værktøj, der støtter arbejdet med fundraising i såvel offentlige som private virksomheder og foreninger.

Aadum Borgerforening har nedsat et miniudvalg, som vil hjælpe med praktiske ting. Det kan blandt andet være hjælp til at udfylde ansøgninger.

I udvalget er Hannah Bækgaard, Berit Toft Christensen og Jytte Bjørslev.

Udvalget fortæller, at de har en seriøs henvendelse liggende, som er blevet udsat til den passende årstid, og opfordrer flere foreninger til at henvende sig og gøre brug af rådighedsbeløb.