Generalforsamling og trofæaften

Ådum+Jagt..Fredag den 22. februar kl. 18.30 holder Ådum Jagtforening generalforsamling i Ådum forsamlings hus.

Aftenen starter med spisning efterfulgt af generalforsamlingen og slutter med trofæaften. Medbring trofæer danske som udenlandske og husk krageben.

Husk tilkendegivelse om interesse for jagtkort til Skjern Enge.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Michael Jensen i hænde senest den 15. februar.